A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja - luka Crikvenica

Dogradnja luke Crikvenica

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

32.788.161,22

EU bespovratna sredstva (HRK)

27.869.937,04

Datum sklapanja ugovora

11.05.2018

Završetak projekta

01.07.2022

Opis projekta

Projektom je planirana nadogradnja postojeće luke otvorene za javni promet u mjestu Crikvenica kako bi ista zadovoljavala sve sigurnosne zahtjeve za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma.

Planirana ulaganja odnose se na unaprjeđenje sigurnosne zaštite luke, izgradnju sekundarnog lukobrana sa svrhom zaštite luke od valova koji nastaju uslijed vjetra iz trećeg i četvrtog kvadranta, dogradnju „Male palade“ u tlocrtnom, pravilnom „T“ obliku zbog zaštite od valova u novoplaniranom akvatoriju luke i povećanje dubine gaza u luci na -3,0 m. Navedeni zahvati nužni su za nesmetano odvijanje županijske brodske linije Crikvenica – Šilo (otok Krk).