A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku

Dogradnja luke Sali (Dugi otok)

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

90.365.084,65

EU bespovratna sredstva (HRK)

76.810.321,95

Datum sklapanja ugovora

21.10.2020

Završetak projekta

20.12.2023

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 21.12.2023. 01:00:00

 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  16.3 °C

 • vlažnost zraka

  58 %

 • Tlak Zraka

  1020.1 hPa

 • Brzina Vjetra

  1.1 m/s

 • Smjer Vjetra

  62.8 °

 • Oborine

  0 mm/h

Luka Sali — 26.05.2024. 20:39:18

01
 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  16.3 °C

 • vlažnost zraka

  58 %

 • Tlak Zraka

  1020.1 hPa

 • Brzina Vjetra

  1.1 m/s

 • Smjer Vjetra

  62.8 °

 • Oborine

  0 mm/h

Opis projekta

Projektne aktivnosti usmjerene su na povećanje kapaciteta, kvalitete i sigurnosti priveza za smještaj brodova u luci Sali, rješavanje odvodnje i vodoopskrbe predmetnog područja, te uređenje zaobalne površine.

Projektom je planirano proširenje luke izgradnjom obale u dužini od 149 metara s osiguranim gazom od 4 metra. Nova obala se izvodi na 72 armiranobetonska pilota promjera 800/870 mm. Uslijedit će uređenje zaobalne površine iza novoizgrađene obale, te izgradnja glavnog lukobrana za zaštitu od valova u dužini od 116 metara, koji se izvodi kao konstrukcija na 18 bušećih armiranobetonskih pilota promjera 1300/1380 mm.

Povećavanjem dimenzija luke, izgradnjom nove operativne obale i lukobrana stvorili bi se uvjeti za sigurnije prometovanje i pristajanje brodova. Nova obala i unutrašnja strana glavnog lukobrana koristit će se za privez plovila u javnom prometu, izletničkih brodova te plovila nautičkog turizma. Konstrukcija lukobrana omogućuje tijekom ljeta i pri odgovarajućim vremenskim uvjetima korištenje vanjske strane lukobrana za povremeni, kratkotrajni privez različitih plovila.

Cilj projekta

Cilj projekta je povećanje sigurnosti pomorskog prometa u luci Sali, osiguranje usluge prijevoza tijekom cijele godine te bolja povezanost Dugog otoka s kopnom. Izvođenje projekta će pridonijeti mogućnosti korištenja održive, moderne, sigurne i redovite usluge prijevoza za lokalno stanovništvo i posljedično poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Realizacijom projekta, luka Sali će zadovoljiti sigurnosne uvjete za prihvat brodova i u lošijim vremenskim uvjetima. Postojeći lukobran štiti luku od djelovanja iz smjera istoka i jugoistoka, a novi će lukobran zaštititi luku od djelovanja iz ostalih smjerova nakon čega će luka biti u potpunosti zaštićena. Ulaganje u dogradnju luke Sali je nužno kako bi se omogućilo nesmetano funkcioniranje redovnog brodskog i brzobrodskog prometa.

Razvoj pomorske infrastrukture pozitivno utječe na kvalitetu života i demografsku sliku otoka, a stanovništvo Dugog otoka uvelike ovisi o dobroj povezanosti s kopnom. Stoga je nužno lokalnom stanovništvu omogućiti kvalitetnu i redovitu povezanost s kopnom te ukloniti prometnu povezanost kao čimbenik iseljavanja s otoka.

Projektom “Dogradnja luke Sali” omogućuje se:

 • Bolja kvaliteta javnog pomorskog prijevoza
 • Veća sigurnost putnika
 • Dugoročna održivost
 • Poboljšanje opće kvalitete života
 • Bolja prometna povezanost otoka s kopnom
 • Veća mobilnost
 • Pozitivni efekt na razvoj gospodarstva.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori