A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku

Dogradnja luke Sali (Dugi otok) – FAZA I

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

72.215.596,73

EU bespovratna sredstva (HRK)

61.383.257,24

Datum sklapanja ugovora

21.10.2020

Završetak projekta

27.06.2024

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 21.12.2023. 01:00:00

 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  16.3 °C

 • vlažnost zraka

  58 %

 • Tlak Zraka

  1020.1 hPa

 • Brzina Vjetra

  1.1 m/s

 • Smjer Vjetra

  62.8 °

 • Oborine

  0 mm/h

Luka Sali — 09.07.2024. 05:42:17

01
 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  16.3 °C

 • vlažnost zraka

  58 %

 • Tlak Zraka

  1020.1 hPa

 • Brzina Vjetra

  1.1 m/s

 • Smjer Vjetra

  62.8 °

 • Oborine

  0 mm/h

Opis projekta

Projektne aktivnosti usmjerene su na povećanje kapaciteta, kvalitete i sigurnosti priveza za smještaj brodova u luci Sali, rješavanje odvodnje i vodoopskrbe predmetnog područja, te uređenje zaobalne površine.

Projektom je planirano proširenje luke izgradnjom obale u dužini od 149 metara s osiguranim gazom od 4 metra. Nova obala se izvodi na 72 armiranobetonska pilota promjera 800/870 mm. Uslijedit će uređenje zaobalne površine iza novoizgrađene obale, te izgradnja glavnog lukobrana za zaštitu od valova u dužini od 116 metara, koji se izvodi kao konstrukcija na 18 bušećih armiranobetonskih pilota promjera 1300/1380 mm.

Povećavanjem dimenzija luke, izgradnjom nove operativne obale i lukobrana stvorili bi se uvjeti za sigurnije prometovanje i pristajanje brodova. Nova obala i unutrašnja strana glavnog lukobrana koristit će se za privez plovila u javnom prometu, izletničkih brodova te plovila nautičkog turizma. Konstrukcija lukobrana omogućuje tijekom ljeta i pri odgovarajućim vremenskim uvjetima korištenje vanjske strane lukobrana za povremeni, kratkotrajni privez različitih plovila.

Cilj projekta

Cilj projekta je povećanje sigurnosti pomorskog prometa u luci Sali, osiguranje usluge prijevoza tijekom cijele godine te bolja povezanost Dugog otoka s kopnom. Izvođenje projekta će pridonijeti mogućnosti korištenja održive, moderne, sigurne i redovite usluge prijevoza za lokalno stanovništvo i posljedično poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Realizacijom projekta, luka Sali će zadovoljiti sigurnosne uvjete za prihvat brodova i u lošijim vremenskim uvjetima. Postojeći lukobran štiti luku od djelovanja iz smjera istoka i jugoistoka, a novi će lukobran zaštititi luku od djelovanja iz ostalih smjerova nakon čega će luka biti u potpunosti zaštićena. Ulaganje u dogradnju luke Sali je nužno kako bi se omogućilo nesmetano funkcioniranje redovnog brodskog i brzobrodskog prometa.

Razvoj pomorske infrastrukture pozitivno utječe na kvalitetu života i demografsku sliku otoka, a stanovništvo Dugog otoka uvelike ovisi o dobroj povezanosti s kopnom. Stoga je nužno lokalnom stanovništvu omogućiti kvalitetnu i redovitu povezanost s kopnom te ukloniti prometnu povezanost kao čimbenik iseljavanja s otoka.

Projektom “Dogradnja luke Sali” omogućuje se:

 • Bolja kvaliteta javnog pomorskog prijevoza
 • Veća sigurnost putnika
 • Dugoročna održivost
 • Poboljšanje opće kvalitete života
 • Bolja prometna povezanost otoka s kopnom
 • Veća mobilnost
 • Pozitivni efekt na razvoj gospodarstva.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori