A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani - Vinkovci

Dokumentacija za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

84.132.750,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

71.512.837,50

Datum sklapanja ugovora

27.10.2017

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirana izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 131 km duge željezničke pruge na dionici Okučani – Vinkovci koja je sastavni dio željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – državna granica s Republikom Srbijom smještene na Paneuropskom prometnom koridoru X.

Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak radova s ciljem modernizacije i obnove spomenute dionice, 12 željezničkih kolodvora i 13 stajališta i dio je sveobuhvatnog projekta rekonstrukcije željezničke pruge Dugo Selo – granica sa Srbijom. Projektne aktivnosti uključuju izradu idejnih rješenja, izradu Studije izvodljivosti, ekonomsku i financijsku analizu (prethodnu i konačnu), izradu Studije utjecaja na okoliš, izradu Idejnog projekta s ishođenjem lokacijskih dozvola, izradu Glavnog projekta s ishođenjem građevinskih dozvola te izradu dokumentacije o nabavi.