A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge Oštarije - Škrljevo

Dokumentacija za rekonstrukciju željezničke pruge Oštarije – Škrljevo

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

14.796.532,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

12.577.050,00

Datum sklapanja ugovora

27.10.2017

Završetak projekta

31.10.2021

Opis projekta

Projektom je planirana izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 114 km duge željezničke pruge na dionici Oštarije – Škrljevo koja je sastavni dio željezničke pruge M202 Zagreb Glavni Kolodvor – Rijeka smještene na Mediteranskom koridoru osnovne prometne mreže.

Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak radova s ciljem modernizacije i obnove spomenute dionice i dio je sveobuhvatnog projekta rekonstrukcije željezničke pruge Rijeka – Zagreb – granica s Mađarskom. Projektne aktivnosti uključuju izradu idejnih rješenja i izradu Studije izvodljivosti.