A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

NEXT-E

Infrastruktura za punjenje električnih vozila u središnjoj i istočnoj Europi

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

35.409.622,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

30.098.182,50

Datum sklapanja ugovora

06.11.2017

Završetak projekta

31.12.2021

Opis projekta

Projektom je planirana izrada studije za punjenje električnih vozila u središnjoj i istočnoj Europi.

U studiji će se definirati tehnološke karakteristike opreme za opskrbu vozila električnom energijom, uspostava novog ili prilagodba postojećeg ICT sustava (eng. Information and communications technology – ICT) kako bi bio komplementaran s multi-standardnim brzim i ultra-brzim punionicama (eng. Charge Point Operator) te sustavima za pružanje usluga e-mobilnosti (eng. Mobility Service Providers), instaliranje, testiranje i puštanje u rad 222 multi-standardnih brzih (50kW) i 30 ultra-brzih (150-350 kW) punionica za punjenje električnih vozila uzduž 4 TEN-T koridora osnovne mreže te izrada Pan-kohezijskog roll-out i poslovnog plana za električna vozila s analizom trenutnih potreba i mogućim smjerovima razvoja masovnog tržišta.