A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja ceste Pučišća – Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka

Izgradnja ceste Pučišća – Povlja

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

60.797.696,35

EU bespovratna sredstva (HRK)

51.678.041,90

Datum sklapanja ugovora

30.07.2019

Završetak projekta

05.06.2023

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja ceste ukupne duljine 4.825 m od križanja županijske ceste ŽC 6161 s nerazvrstanom cestom Pučišća-Jadrankamen do križanja s odvojkom nerazvrstane ceste prema Turističkoj zoni „Luka“.

Izgradnja dionice Pučišća – uvala Luka predstavlja prvu fazu u rekonstrukciji i izgradnji ceste Supetar – Pučišća – Povlja – Sumartin. Provedbom projekta rasteretit će se primarno čvorište u Supetru, poboljšati prometna povezanost istočnog područja otoka Brača s lukom Supetar od županijskog značaja i značajno skratiti vrijeme putovanja između Pučišća i Povlja, a što će omogućiti bolju povezanost otoka za lokalno stanovništvo. Završetak projekta osigurava doprinos korištenju održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine, čime se ostvaruje dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.