A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm

Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

48.217.217,21

EU bespovratna sredstva (HRK)

40.984.634,63

Datum sklapanja ugovora

01.10.2020

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projekt predviđa izgradnju zimovnika za smještaj plovila tokom trajanja ledostaja/ledohoda u rukavcu Dunava između Opatovačke ade i naselja Opatovac, na međunarodnom plovnom putu VIc klase, na cca 1.314. rkm.

Projekt se sastoji od sljedećih investicijskih mjera
Zimovnik:
• inicijalno čišćenje akvatorija: iskop cca 175.000 m3 materijala (pijeska granulacije 0-4 mm).
• izgradnja obaloutvrde i sidrenih blokova: obala kosog tipa, nagiba 1:2, od blokova te obloge od lomljenog kamena. Nastavno na konstrukciju obaloutvrde razvija se konstrukcija obalnog platoa na nasipanom platou na visini 84,00 m n.m.
• privezni elementi: poleri i utori za odstojnike (30 blokova)
• čuvarnica: objekt čuvarnice (prizemnica, tlocrtnog „L“ oblika) ukupne netto površine 67 m2
• prateća infrastruktura zimovnika: interna pristupna cesta, vodovodna i kanalizacijska mreža, elektroinstalacije.

Navedenim mjerama formirao bi se akvatorij zimovnika min. dubine 2,5m, širine plovnog puta 40m (izvan prostora za privez) te okretišta od 150m, kao i sam zimovnik sa privez 23 plovila standarnih dimenzija 76,5×11,4 m, odnosno obaloutvrda u dužini od 700m.

Cilj projekta

Završetkom projekta postići će se premreženost Dunava na široj dionici Budimpešta-Beograd s lukom ili zimovnikom svakih cca. 50 rkm Dunava, što predstavlja dnevni doseg prosječnog teretnog plovila na unutarnjim vodnim putovima.