A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja mosta Svilaj preko Save na granici Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine

Izgradnja mosta Svilaj

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

93.075.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

53.955.577,50

Datum sklapanja ugovora

23.09.2016

Završetak projekta

10.10.2020

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja mosta Svilaj preko rijeke Save kao sastavnog dijela međunarodnog paneuropskog cestovnog koridora Vc (Budimpešta – Beli Manastir – Osijek – Sarajevo – Ploče) koji predstavlja okosnicu cestovne prometne mreže u istočnom dijelu Hrvatske.

Most je ujedno i kontaktna točka između mreže autocesta Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Duljina mosta iznosi 660 m, a ukupna širina 29 m. Za svaki smjer predviđene su po tri vozne trake širine 3,50 m, bez zaustavne trake sa zaštitnim prometnim pojasevima od 0,5 m sa obje strane, te betonska pješačka staza širine 0,75 m. Zajednička izgradnja mosta realizirana je temeljem Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na koridoru Vc. Sukladno Sporazumu svaka država financira 50% ugovorene vrijednosti radova.

Projekt je dio obuhvatnijeg projekta izgradnje autoceste A5 od čvora Sredanci u Hrvatskoj do Odžaka u Bosni i Hercegovini. Odjeljak Sredanci – Odžak dugačak je 15 km i dio je sveobuihvatne cestovne mreže TEN-T. Međutim, prekogranični most posebno se spominje kao dio dionice Sava na koridoru Rajna-Dunav u Prilogu I. Uredbe o CEF-u (EU) br. 1316/2013.
Nepostojanje izravne veze autocestom između Hrvatske i Bosne i Hercegovine predstavlja glavno usko grlo koje trenutno ograničava prometne tokove između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Izgradnja ove veze stoga je potrebna da bi se osigurala nesmetana cirkulacija robe i putnika između dvije zemlje.

Kako bi se riješili navedeni problemi, projektom je predviđena izgradnja 660 m dugog mosta Svilaj preko rijeke Save. Most će biti smješten između km 88 + 860,75 autoceste A5 u Hrvatskoj i km 88 + 200,75 u Bosni i Hercegovini. Proračunom projekta su pokriveni troškovi povezani s izgradnjom hrvatskog dijela mosta od km 88 + 860,75 do granice s Bosnom i Hercegovinom, usred rijeke Save, na km 88 + 530,75, kao i izgradnju cestovne veze između novog mosta i autoceste A5 na hrvatskoj strani.
Izvode se dva zasebna objekta, statičkog sustava kontinuirane grede preko sedam polja s dvostruko spregnutim poprečnim presjekom sastavljenim od čeličnog polu – sanduka i betonske donje i gornje (kolničke) ploče.Otvori rasponskog sklopa su 70,0 + 85,0 + 100,0 + 130,0 + 100,0 + 85,0 + 70,0 = 640,0 m između osi upornjaka.Čelična rasponska konstrukcija mosta izvodi se u segmentima i montira dizalicama sa terena uz izvedbu pomoćnih stupova za pridržanje montažnih segmenata, osim srednjeg otvora gdje se izvodi slobodnom konzolnom gradnjom simetrično sa obje strane mosta. Temeljenje objekta je na armirano-betonskim pilotima promjera 150 cm, duljine 18 m.

Ukupna širina mosta je 13,50+2,0+13,5=29,0 m. Predviđene su tri vozne trake po 3,50 m bez zaustavne trake, sa zaštitnim prometnim pojasevima od 0,5 m sa obje strane kolnika, tako da je širina asfaltnog zastora 12,0 m. Slijedi granitni rubnjak i betonska monolitna pješačka staza ukupne širine 0,75 cm, a na mjestu rasvjetnog stupa proširena dodatnih 0,45 m. Suprastruktura mosta bit će kontinuirana greda preko sedam raspona s dvostrukim kompozitnim presjecima napravljenim od čeličnog okvira i betonske ploče. Glavni raspon mosta, dugačak 91m, s razmakom od 7 m nadmorske visine (89,21m nadmorske visine), omogućit će plovidbu.

Cilj projekta

Cilj izgradnje mosta na rijeci Savi kod Svilaja je povezivanje hrvatske mreže autocesta s koridorom VC kroz BiH.

Opći ciljevi projekta su:
• Ukloniti usko grlo u cestovnom prometu na rijeci Savi;
• Smanjiti vrijeme putovanja za putnički i teretni promet;
• Smanjiti troškove prijevoza robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine;
• Smanjiti troškove rada vozila i povećati transportni kapacitet;
• Smanjiti broj prometnih nesreća;
• Smanjiti utjecaj emisija;
• Poboljšati razinu usluge.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotogaleriju projekta

Zatvori