A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izrada Studijske i projektne dokumentacije za izgradnju terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod

Izrada dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

7.741.500,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

6.580.275,00

Datum sklapanja ugovora

16.08.2021

Očekivani kraj projekta

31.07.2024

Opis projekta

Projektom se planira izrada okolišne dokumentacije, odnosno Studije utjecaja na okoliš, tehničke dokumentacije, odnosno idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, natječajne dokumentacije te analize troškova i koristi za izgradnju terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod.

Cilj projekta

Izgradnjom terminala će se na siguran i kvalitetan način omogućiti svim brodovima koji se nalaze na rijeci Savi kvalitetno zbrinjavanje otpada, kao i siguran način opskrbe brodova s pogonskim gorivom.