A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izrada studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac

Izrada studije izvodljivosti prilagodbe infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

1.727.777,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

1.468.610,45

Datum sklapanja ugovora

01.08.2018

Završetak projekta

08.06.2020

Opis projekta

Projektom je planirana izrada studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb – Karlovac koja sadrži detaljnu analizu opcija, a koja će poslužiti kao osnova za daljnju pripremu projekata u svrhu povećanja kapaciteta autoceste Zagreb – Karlovac i prilagodbe navedene dionice aktualnim standardima gradnje i sigurnosti prometa na autocesti.