A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije

Kvalitetnije povezivanje otočnog stanovništva- luka Kaprije

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

24.072.345,21

EU bespovratna sredstva (HRK)

20.461.493,43

Datum sklapanja ugovora

25.06.2020

Završetak projekta

24.12.2023

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 26.11.2022. 12:00:00

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja novog gata duljine 55 m, širine 6,0 m, visine po trasi gata +1,5 m, dubine po trasi gata minimalno -5,0 m, širine ukrcajno-iskrcajnih rampi 15 m, površine 330 m2 i površine manipulativnog platoa od 2.300 m2 otprilike 700 m sjeverozapadno od centra mjesta Kaprije.

Planiranim zahvatom izmjestit će se postojeći pristan koji se nalazi u centru mjesta, u zoni plitkog mora na rubno područje Kaprija, u zonu veće dubine mora. Izgradnjom novog pristanišnog gata u luci Kaprije omogućit će se korištenje trajekata sa većim gazom i boljim maritimnim sposobnostima i na taj način poboljšati kvaliteta linijskog prijevoza i povećati sigurnost plovidbe na državnoj trajektnoj liniji Šibenik – Zlarin – Obonjan – Kaprije – Žirje i državnoj brzobrodskoj liniji Žirje – Kaprije – Šibenik te omogućiti bolja povezanost između kopna i otoka šibenskog arhipelaga, naročito Kaprija i Žirja.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori