A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije

Kvalitetnije povezivanje otočnog stanovništva- luka Kaprije

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

24.072.345,21

EU bespovratna sredstva (HRK)

20.461.493,43

Datum sklapanja ugovora

25.06.2020

Očekivani kraj projekta

24.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja novog gata duljine 55 m, širine 6,0 m, visine po trasi gata +1,5 m, dubine po trasi gata minimalno -5,0 m, širine ukrcajno-iskrcajnih rampi 15 m, površine 330 m2 i površine manipulativnog platoa od 2.300 m2 otprilike 700 m sjeverozapadno od centra mjesta Kaprije.

Planiranim zahvatom izmjestit će se postojeći pristan koji se nalazi u centru mjesta, u zoni plitkog mora na rubno područje Kaprija, u zonu veće dubine mora. Izgradnjom novog pristanišnog gata u luci Kaprije omogućit će se korištenje trajekata sa većim gazom i boljim maritimnim sposobnostima i na taj način poboljšati kvaliteta linijskog prijevoza i povećati sigurnost plovidbe na državnoj trajektnoj liniji Šibenik – Zlarin – Obonjan – Kaprije – Žirje i državnoj brzobrodskoj liniji Žirje – Kaprije – Šibenik te omogućiti bolja povezanost između kopna i otoka šibenskog arhipelaga, naročito Kaprija i Žirja.