A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dogradnja vanjskog veza Sućuraj

Kvalitetnije povezivanje otočnog stanovništva – luka Sućuraj (Hvar)

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

21.461.092,06

EU bespovratna sredstva (HRK)

18.181.961,92

Datum sklapanja ugovora

26.10.2018

Završetak projekta

02.10.2023

Opis projekta

Projektom je planirana dogradnja postojećeg pristanišnog gata u duljini od 80 m, širine 6,0 m, visine po trasi gata +1,6 m, dubine po trasi gata minimalno -5,0 m, postavljanje ukrcajno-iskrcajnih rampi pojedinačne širine 20 m s obje strane gata te izgradnja operativnog platoa površine cca. 3200 m2.

Za povoljnih pomorsko-hidrauličkih i meteoroloških uvjeta pod jednakim uvjetima moći će se koristiti obje rampe, dok će se za vrijeme većih valova koristiti, zaštićenija, sjeverna rampa. Realizacijom predviđenih projektnih aktivnosti u luci Sućuraj i u luci Drvenik unaprijedit će se lučka infrastruktura, povećati kapaciteti i poboljšati sigurnost prometa na državnoj trajektnoj liniji Drvenik – Sućuraj i na taj način osigurati uvjeti za uvođenje trajekta većeg kapaciteta za automobile i putnike. Nadalje, kvalitetnijom vezom između luka Sućuraj i Drvenik rasteretit će se promet i u ostalim lukama na otoku Hvaru.