A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije

Modernizacija dionice željezničke pruge Karlovac – Oštarije

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

69.503.564,28

EU bespovratna sredstva (HRK)

59.078.029,63

Datum sklapanja ugovora

06.12.2018

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirana izrada studijske dokumentacije (studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi, studija o utjecaju zahvata na okoliš i prijava velikog projekta za sufinanciranje EU sredstvima) te projektne dokumentacije (idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole, glavni projekt s ishođenjem građevinskih dozvola, dokumentacija potrebna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i osiguranje dokaza pravnog interesa te natječajna dokumentacija za radove i nadzor).

Izrada predviđene tehničke dokumentacije preduvjet je za izvođenje radova na predmetnoj dionici.