A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)

Modernizacija željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

614.390.259,71

EU bespovratna sredstva (HRK)

522.231.720,75

Datum sklapanja ugovora

09.11.2017

Završetak projekta

31.12.2023

Cilj projekta

Projektom je planirana rekonstrukcija cijele pružne dionice duljine 23,86 km za brzinu od 120 km/h, elektrifikacija sustavom AC 25kV/50Hz, ojačanje za promet vlakova mase 22,5 t/o te opremanje odgovarajućim signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima, rekonstrukcija kolodvora i stajališta (posebno opsežna u kolodvoru Zabok, gdje će se razdvojiti dijelovi kolodvora namijenjeni putničkom i teretnom kolodvoru) te rješavanje željezničko-cestovnih prijelaza osiguravanjem, svođenjem i denivelacijom.

Pružna dionica Zaprešić – Zabok stvarne duljine 23,860 m danas je najprometniji dio željezničke pruge R201 Zaprešić – Čakovec. Na toj dionici najveći je broj putnika (do Zaboka kao krajnjega odredišta, ali i dalje prema Krapini i Gornjoj Stubici željezničkim prugama koje se odvajaju u Zaboku), te nešto veći prijevoz robe nego na ostalom dijelu pruge (osim dionice Varaždin – Čakovec).
Ovim projektom planira se rekonstrukcija cijele pružne dionice za brzinu od 120 km/h, elektrifikacija sustavom AC 25kV/50Hz, ojačanje za promet vlakova mase 22,5 t/o, opremanje odgovarajućim signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima, rekonstrukcija kolodvora i stajališta (posebno opsežna u kolodvoru Zabok, gdje će se razdvojiti dijelovi kolodvora namijenjeni putničkom i teretnom kolodvoru), te rješavanje željezničko-cestovnih prijelaza osiguravanjem i svođenjem. Navedena pružna dionica želi se rekonstruirati i obnoviti za siguran i učinkovit željeznički promet te uskladiti sa zahtjevima za željezničke pruge od značaja za regionalni promet.
Elektrifikacijom i postizanjem nazivne projektirane brzine od 120 km/h omogućit će se njeno cjelovito uključivanje u sustav prigradskoga željezničkog prometa na širem području grada Zagreba, a ojačanjem za promet vlakova mase od 22,5 t/o ukinuti današnja ograničenja u teretnom prometu.


Svrha modernizacije i elektrifikacije pružne dionice Zaprešić – Zabok je poboljšanje i osposobljavanje željezničke pruge za uključivanje u prigradski željeznički prometni sustav grada Zagreba. Povećanjem dopuštene infrastrukturne brzine skratit će se vrijeme ukupnog voznog vremena na relaciji Zagreb – Zabok. Najveća dopuštena masa vlakova na pružnoj dionici Zaprešić – Zabok danas odgovara kategoriji prema modelu opterećenja B2 (18,0 t/o i 6,4 t/m). Da bi se stvorili uvjeti za povećanje teretnoga prijevoza, potrebno je povećati nosivost, odnosno osposobiti pružnu dionicu za promet željezničkih vozila mase od 22,5 t/o i 8,0 t/m (model opterećenja D4).
Konačni cilj je poboljšanje interoperabilnosti željezničkog prometa što će olakšati pružanje željezničkih usluga EU operaterima i povećati konkurentnost željezničke mreže RH.
U svim kolodvorima i stajalištima je predviđena izgradnja parkirališta za automobile, a montirati će se i držaći za bicikle.
U blizini željezničkih kolodvora i stajališta smještena su i stajališta javnog autobusnog prijevoza čime će se omogućiti bolja povezanost i konkurentnost željezničkog prijevoza.

Cilj projekta

Cilj ovog projekta je modernizirati i elektrificirati prugu Zaprešić-Zabok, rekonstruirati ju i obnoviti za siguran i učinkovit željeznički promet te uskladiti sa zahtjevima za željezničke pruge od značaja za regionalni promet kako bi se omogućilo njeno cjelovito uključivanje u sustav prigradskoga željezničkog prometa na širem području grada Zagreba.

Konačni cilj je poboljšanje interoperabilnosti željezničkog prometa što će olakšati pružanje željezničkih usluga EU operaterima i povećati konkurentnost željezničke mreže RH.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale sa projekta.

Zatvori