A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nabava novih autobusa za Libertas - Dubrovnik d.o.o.

Nabava 18 novih autobusa za Libertas – Dubrovnik d.o.o.

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

33.722.200,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

28.500.000,00

Datum sklapanja ugovora

28.05.2021

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirano unaprjeđenje i povećanje kapaciteta javnog gradskog prijevoza i to kroz osuvremenjivanje voznog parka i nabavu 18 odgovarajućih i sigurnih vozila za prijevoz na linijama utvrđenim ugovorom o javnim uslugama sklopljenim između jedinica lokalne (regionalne) samouprave i prijevoznika.

Cilj projekta

Suvremeni vozni park doprinijet će povećanju udobnosti i dostupnosti usluge javnog prijevoza, povećanju osobne sigurnosti u javnom gradskom prijevozu (vozača i putnika), smanjenju troškova održavanja vozila te smanjenju negativnog utjecaja na okoliš smanjenjem emisije stakleničkih plinova.