A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o.

Nabava 21 novog autobusa za gradski prijevoz u Zadru

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

39.560.750,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

33.500.000,00

Datum sklapanja ugovora

14.05.2021

Završetak projekta

27.02.2023

Opis projekta

Projektom je planirano unaprjeđenje i povećanje kapaciteta javnog gradskog prijevoza i to kroz osuvremenjivanje voznog parka i nabavu 21 odgovarajućeg i sigurnog vozila za prijevoz na linijama utvrđenim ugovorom o javnim uslugama sklopljenim između jedinica lokalne (regionalne) samouprave i prijevoznika.

Cilj projekta

Suvremeni vozni park doprinijet će povećanju udobnosti i dostupnosti usluge javnog prijevoza, povećanju osobne sigurnosti u javnom gradskom prijevozu (vozača i putnika), smanjenju troškova održavanja vozila te smanjenju negativnog utjecaja na okoliš smanjenjem emisije stakleničkih plinova.