A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o.

Nabava autobusa za gradski prijevoz u Sisku

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

22.792.540,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

19.373.659,00

Datum sklapanja ugovora

24.09.2018

Završetak projekta

03.03.2020

Opis projekta

Projektom je planirano unaprjeđenje i povećanje kapaciteta javnog gradskog prijevoza i to kroz osuvremenjivanje voznog parka i nabavu 20 odgovarajućih i sigurnih vozila za prijevoz na linijama utvrđenim ugovorom o javnim uslugama sklopljenim između jedinica lokalne (regionalne) samouprave i prijevoznika.

Suvremeni vozni park doprinijet će povećanju udobnosti i dostupnosti usluge javnog prijevoza, povećanju osobne sigurnosti u javnom gradskom prijevozu (vozača i putnika), smanjenju troškova održavanja vozila te smanjenju negativnog utjecaja na okoliš smanjenjem emisije stakleničkih plinova.