A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec - Sveti Ivan Žabno - 2. faza

Nova željeznička pruga na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

153.132.479,98

EU bespovratna sredstva (HRK)

130.162.607,98

Datum sklapanja ugovora

31.05.2017

Završetak projekta

19.12.2019

Opis projekta

Projektom je izgrađena nova jednokolosiječna neelektrificirana željeznička pruga za prigradski željeznički promet.

Izgrađeni su pruga duljine 12,2 km, tri nadvožnjaka, tri podvožnjaka i jedan most, izgrađena tri željeznička stajališta u Lubenoj, Remetincu Križevačkom i Hagnju, rekonstruirana stajališna zgrada u Gradecu te postojeći željeznički kolodvor Sveti Ivan Žabno, ugrađeni signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji u skladu sa zahtjevima za željezničke pruge od važnosti za lokalni prijevoz, izgrađeni elektroenergetski priključci te vanjska i unutarnja rasvjeta i izgrađene barijere za zaštitu od buke.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotogaleriju projekta

Zatvori