A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

Novi lučki terminal u Osijeku

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

244.330.965,03

EU bespovratna sredstva (HRK)

191.684.388,70

Datum sklapanja ugovora

10.05.2017

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja 240 m obalne građevine s 2 veza, pretovarnih uređaja za iskrcaj/ukrcaj i transport opreme (izgradnja usipnog koša sa pretovarnim uređajima), pristupne ceste, željezničkih kolosijeka, kranske staze i ceste, trafostanice te potrebne komunalne infrastrukture i uređaja za opskrbu električnom energijom.

Izgradnjom terminala za rasute terete u luci Osijek povećat će se razina zaštite okoliša pri prekrcaju tereta i sigurnosti brodova u luci, poboljšati dostupnost lučke infrastrukture, razviti efikasniji intermodalni transport tereta i, uslijed korištenja nove opreme i tehnologije, smanjiti operativni troškovi.

Lučka uprava Osijek koristila je terminal za rasute terete sagrađen 1974. godine koji se nalazio u središtu Osijeka (poznat kao “stara luka”), u neposrednoj blizini Kliničkog bolničkog centra Osijek. Stara luka je stavljena izvan uporabe tijekom 2015. godine, zbog početka projekta “Unapređenje vodno-komunalne infrastrukture za Grad Osijek” sufinanciranog iz EU Kohezijskog fonda.
Nakon završetka izgradnje vodno komunalne infrastrukture, na prostoru bivše “stare luke” planira se izgraditi šetnica koja će se povezati s postojećom šetnicom od centra grada. Iz navedenih razloga ovim projektom planira se preseljenje lučkih djelatnosti na novu lokaciju u neurbaniziranom dijelu grada (“Nova luka”) a čime će se između ostalog doprinijeti kvaliteti života građana Osijeka i zaštiti okoliša.


Izgradnja obuhvaća sljedeće:
– cca 240 m obalne građevine s 2 veza
– pretovarne uređaje za iskrcaj/ukrcaj i transport opreme (izgradnja usipnog koša s pretovarnim uređajima)
– pristupnu cestu cca 300 m dužine
– željezničke kolosijeke cca 610 m dužine
– kranske staze i ceste dužine cca 285 m
– usipni koš dimenzija 14,8 x 8,6 x 7,8 m
– trafostanicu – 1 komad
– izgradnja potrebne infrastrukture (opskrba vodom i odvodnja (sustav vodoopskrbe sastojat će se od tri vodoopskrbna kraka ukupne dužine cca 363 m), opskrba električnom energijom i rasvjeta, otvoreno skladište).

Ako se ne izgradi novi terminal za rasute terete to će rezultirati:
a) nemogućnošću pretovara rasutih tereta u luci u Osijeku, što će izravno utjecati na poskupljenje rasutog tereta jer će se prevoziti ili željeznicom ili kamionom
b) izolacijom luke Osijek jer će brodari izbjegavati dolazak u luku zbog nedostatka adekvatnih uvjeta za pretovar
c) zaostatkom u razvoju cijele regije.

Cilj projekta

Problemi koje projekt želi riješiti su sljedeći:
– smanjenje prometnog zagušenja u centru grada Osijeka,
– sprječavanje mogućeg ekološkog zagađenja u centru grada i u blizini kliničkog bolničkog centra,
– povećanje dostupnosti Osječko-baranjske županije,
– osiguravanje integriranog prekrcaja tereta na jednoj lokaciji.

Opći ciljevi projekta su sljedeći:
– podizanje razine zaštite okoliša pri prekrcaju tereta,
– povećanje sigurnosti brodova u luci,
– poboljšanje dostupnosti lučke infrastrukture kroz visoko kvalitetne prometne veze s novom lukom,
– razvoj efikasnog intermodalnog transporta tereta,
– smanjenje operativnih troškova uslijed korištenja nove opreme i tehnologije.

Strateški ciljevi projekta su sljedeći:
– povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na željeznički i cestovni promet u Republici Hrvatskoj,
– revitalizacija gospodarstva u Osječko-baranjskoj županiji,
– ravnomjeran razvoj regija u Hrvatskoj i EU,
– poboljšanje prometne produktivnosti i intermodalnih kapaciteta,
– postati osovina za privlačenje novih industrija, dodane vrijednosti i industrijskog razvoja.