A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima

Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza – FAZA I

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

711.765.524,09

EU bespovratna sredstva (HRK)

605.000.695,43

Datum sklapanja ugovora

21.09.2020

Završetak projekta

11.06.2024

Opis projekta

HŽPP namjerava modernizirati svoj vozni park sa 21 novim elektromotornim vlakom (EMV) kako bi poboljšao konkurentnost pruženih putničkih usluga. Novi EMV-ovi putnicima će pružiti veću udobnost, smanjiti vrijeme putovanja, osigurati veći kapacitet i pouzdaniji prijevoz u cilju motivacije korisnika na korištenje željezničkoga putničkog prijevoza.

U sklopu projekta je planirano nabaviti ukupno 21 EMV (11 gradsko-prigradskih i 10 regionalnih) sljedećom dinamikom:
• 11 EMV u 2022. godini;
• 10 EMV u 2023. godini.

Očekivane osnovne tehničke karakteristike novih EMV-ova su:
• Maksimalna brzina: 160 km/h;
• Tip: niskopodne jednokatne električne višestruke jedinice;
• Vrata po strani (minimalno): 3-4 po vozilu za regionalne i 6-8 po vozilu za gradsko-prigradske EMV-e;
• Minimalni kapacitet jedinica: 130 mjesta (ukupno 500 putnika) za gradska-prigradske i 210 mjesta (ukupno 400 putnika) za regionalne.

Novi EMV-ovi vozit će uglavnom na dionicama osuvremenjene infrastrukture i dionicama koje se planiraju rekonstruirati uz više tehničke parametre i poboljšanu maksimalnu brzinu vlaka. Na tim dionicama bit će moguće postići najveće koristi od pozitivnih voznih karakteristika novih EMV-ova. Uz to, EMV-ovi za gradsko-prigradski prijevoz rasporedit će se na područje gradsko-prigradskog prijevoza Grada Zagreba, zbog činjenice da se radi o području s najvećim brojem putnika u željezničkom prometu.