A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar - Poluotok

Obnova Zadarske rive

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

66.608.138,11

EU bespovratna sredstva (HRK)

56.616.917,39

Datum sklapanja ugovora

03.07.2020

Završetak projekta

31.12.2023

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračni video - Obnova Zadarske rive — 03.03.2022. 00:00:00

Opis projekta

Cilj projekta je rekonstrukcija i dogradnja Obale kralja Petra Krešimira IV, predmetnog gata i Liburnske obale, na području luke Zadar – Poluotok te osiguravanja uvjeta za redovito i sigurno održavanje obalnog linijskog pomorskog prometa između Zadra i okolnih otoka.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju Obale kralja Petra Krešimira IV., duljine 905,82 m te širine od 5,0 do 5,6 m, kao i rekonstrukciju (cca. 64,5 m) i dogradnju (u dužini od 15 metara) predmetnog gata. Konačna dimenzija gata će iznositi 80×15 m, što omogućava prihvat plovila. Projektom je predviđena i rekonstrukcija zaobalnog dijela Liburnske obale, duljine 600 m, širine 5 m. Projekt se može, u smislu rekonstrukcije, podijeliti na dva dijela: rekonstrukcija obalnog zida i gata. I. faza izvođenja radova predviđa izgradnju nove konstrukcije temeljenja i zida Obale kralja Petra Krešimira IV. II. faza predviđa izgradnju nove konstrukcije temelja i zida gata, u sklopu čega će se predmetni gat produžiti u odnosu na postojeće stanje.

Rekonstrukcijom Obale kralja Petra Krešimira IV., kao i rekonstrukcijom te dogradnjom predmetnog gata stvorit će se uvjeti za izmještanje brodske linije 409 Zadar – Preko, kao najprometnije državne brodske linije, s Liburnske obale na predmetni gat na Obali kralja Petra Krešimira IV.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori