A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Provedba usklađenog SWIM (Y) rješenja u pružateljima usluga u Udruženju COOPANS i opće usklađivanje sa Zajedničkim pilot-projektom

Priprema za paradigmu upravljanja putanjom kroz provedbu profila infrastrukture SWIM Yellow

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

78.297.375,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

39.148.687,50

Datum sklapanja ugovora

19.12.2018

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirana provedba aktivnosti u svrhu modernizacije postojećih 6 funkcionalnosti za upravljanja europskim zračnim prometom (eng. Air traffic management – ATM) koje moraju primijeniti sve države članice EU.

Funkcionalnosti su 1. Upravljanje dolascima i navigacija zasnovana na performansama na manevarskim površinama terminala s visokom gustoćom, 2. Upravljanje protokom i kapacitetom zračnog prometa, 3. Fleksibilna uporaba zračnog prostora i slobodnih ruta, 4. Zajedničko upravljanje mrežom zračnog prometa, 5. Početni sustav za upravljanje informacijama i 6. Početna razmjena informacija o putanjama.

Projekt doprinosi razvoju SESAR-a (eng. Single European Sky ATM Research – SESAR) i usmjeren je na olakšavanje koordinirane implementacije skupine (eng. cluster) od 49 projekata u koji se provode u 22 države članice, Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama.