A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza

Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza – FAZA I

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

12.909.644,70

EU bespovratna sredstva (HRK)

10.973.197,96

Datum sklapanja ugovora

01.02.2021

Završetak projekta

29.05.2024

Opis projekta

Projektom je planirano osiguranje i modernizacija 94 željezničko-cestovna i jednog pješačkog prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima koji za osiguranje sigurnog odvijanja prometa koriste moderne uređaje sa svjetlosnim signalima u LED tehnologiji i jakozvučna zvona, dok je na 79 ŽCP-a, uz prethodno navedeno, predviđena i ugradnja polubranika.

U okviru projekta provesti će se osiguranje i opremanje prethodno projektiranih prijelaza na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet, s ciljem smanjenja opasnosti koje proizlaze iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanja razine osiguranja ŽCP-a, smanjenja broja prometnih nezgoda te smanjenja broja ljudskih žrtava te smanjenja troškova uzrokovanih prometnim nezgodama.