A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza

Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

167.712.450,29

EU bespovratna sredstva (HRK)

142.555.582,74

Datum sklapanja ugovora

01.02.2021

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirano osiguranje i modernizacija 94 željezničko-cestovna i jednog pješačkog prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima koji za osiguranje sigurnog odvijanja prometa koriste moderne uređaje sa svjetlosnim signalima u LED tehnologiji i jakozvučna zvona, dok je na 79 ŽCP-a, uz prethodno navedeno, predviđena i ugradnja polubranika.

U okviru projekta provesti će se osiguranje i opremanje prethodno projektiranih prijelaza na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet, s ciljem smanjenja opasnosti koje proizlaze iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanja razine osiguranja ŽCP-a, smanjenja broja prometnih nezgoda te smanjenja broja ljudskih žrtava te smanjenja troškova uzrokovanih prometnim nezgodama.