A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Studije za nadogradnju infrastrukture luke Rijeka – proširenje Praškog pristaništa

Projektiranje novog višenamjenskog lučkog terminala na Praškom pristaništu u Rijeci

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

26.924.250,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

13.462.125,00

Datum sklapanja ugovora

23.09.2021

Završetak projekta

31.03.2024

Opis projekta

Projektom je planirana izrada idejnog projekta, glavnog projekta, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za projekt izgradnje nove operativne obale površine otprilike 50.000 m2 u riječkoj luci na Praškom pristaništu, na moru između Visinovog gata i Bratislavske obale.

Cilj projekta

Glavni cilj Projekta dovršetak je studije o radovima na proširenju Praške obale koja će pridonijeti razvoju osnovne infrastrukture na Terminalu za generalni teret u luci Rijeka.

Provedbom projekta bit će ostvareni potrebni uvjeti za povećanje operativne površine kako bi se omogućilo pristajanje većih plovila, odnosno ukrcaj/iskrcaj tereta kao i poboljšala povezanost pomorskog i željezničkog prometa u luci Rijeka.