A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izrada projektne dokumentacije za novu vertikalnu obalu u luci Vukovar

Projektiranje nove vertikalne obale u luci Vukovar

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

12.583.882,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

10.696.297,50

Datum sklapanja ugovora

31.08.2020

Završetak projekta

31.03.2024

Opis projekta

Projekt je dio šireg projekta razvoja riječne luke Vukovar na osnovnoj mreži, na Rajna-Dunav koridoru. Nadogradit će se obalna lučka infrastruktura i lučke veze s osnovnom željezničkom i cestovnom TEN-T mrežom.

Glavni cilj projekta je priprema tehničke dokumentacije, uključujući lokacijsku i građevinske dozvole, cjelovitu PUO i glavni projekt za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale na dijelu na kojem obala nije izgrađena s pripadajućim kolosijecima te spojem na postojeću željezničku infrastrukturu.

Cilj projekta

Projektom bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar.