A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

RIS COMEX Upravljanje sustavom RIS (River Information Services) /1

Provedba i ostvarivanje funkcionalnosti prekograničnih Riječnih informacijskih servisa /1

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

0,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

0,00

Datum sklapanja ugovora

17.11.2016

Završetak projekta

30.06.2022

Opis projekta

Projektom je planirana priprema, provedba i osiguravanje funkcionalnosti i održivosti prekograničnih Riječnih informacijskih servisa (eng. River Information Services – RIS) na temelju operativne razmjene podataka RIS-a.

Uvedene RIS usluge omogućit će bolje planiranje prijevoza unutarnjim plovnim putovima, smanjiti vrijeme putovanja i čekanja, povećati učinkovitosti u prometu unutarnjim plovnim putovima, optimizirati uporaba infrastrukture te smanjiti administrativne prepreke.