A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Sveobuhvatna mreža koridora s brzim punjenjem u jugoistočnoj Europi

Razvoj mreže stanica za brzo punjenje električnih vozila

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

8.813.625,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

7.050.900,00

Datum sklapanja ugovora

06.11.2017

Završetak projekta

31.12.2021

Opis projekta

Projektom je planirano instaliranje 69 multi-standardnih brzih (50kW) i 4 ultra-brzih (minimalno 150kW) punionica za punjenje električnih vozila uzduž 3 TEN-T koridora osnovne mreže u Hrvatskoj (16 multi-standardnih brzih i 1 ultra brza punionica) i Rumunjskoj (53 multi-standardnih brzih i 3 ultra brze punionice).

Planirano je i uvođenje naprednih informatičkih rješenja kako bi se omogućilo brzo i lako lociranje slobodnih punionica, rezervacija utičnica, autorizacija, naplata te pružanje najbolje korisničke podrške u cijeloj regiji, s posebnim naglaskom na prekogranična područja.Instalirane punionice će se opskrbljivati električnom energijom iz obnovljivih izvora energije kao što je solarna energija ili energija vjetra.