A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

EAST-E

Razvoj mreže stanica za punjenje električnih vozila

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

14.319.990,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

12.171.990,00

Datum sklapanja ugovora

28.10.2016

Završetak projekta

31.12.2020

Opis projekta

Projektom je planirana izrada studije u kojoj će biti predloženi poslovni modeli razvoja tržišta e-mobilnosti, izrada studije u kojoj će se analizirati potencijal za sinergiju tržišta e-mobilnosti i zelene energije, izrada studije sa definiranim konačnim lokacijama punionica električnih vozila, izrada studije sa tehničkim uvjetima i specifikacijama za sve mrežne komponente, uvođenje ICT aplikacija (eng. Information and communications technology – ICT) i njihova integracija s postojećim sustavima, instaliranje ukupno 57 multi standardnih brzih i 5 AC (eng. alternate current – AC) punionica na 54 lokacije, analiza rezultata studija i dobivenih preporuka te izrada plana za instaliranje mreže punionica koja će u potpunosti zadovoljavati potrebe masovnog tržišta električnih vozila.