A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa

Razvoj obalnog linijskog pomorskog prometa

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

6.552.582,01

EU bespovratna sredstva (HRK)

5.569.694,71

Datum sklapanja ugovora

28.02.2018

Završetak projekta

20.11.2019

Opis projekta

Projektom je izrađen nacionalni plan kao krovni dokument u kojem je osmišljen razvoj obalnog linijskog pomorskog prometa za razdoblje do 2030. godine te su definirane mjere za provedbu postojećih strateških dokumenata kao preduvjeta za povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike te stvaranje povoljnih uvjeta za gospodarski rast otoka.