A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Studija razvoja gradskog prometa na području grada Osijeka

Razvoj prometa grada Osijeka

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

1.880.250,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

1.494.798,75

Datum sklapanja ugovora

20.10.2016

Završetak projekta

07.06.2018

Opis projekta

Projektom je izrađena studijska dokumentacija u kojoj je osmišljen i planiran budući razvoj gradskog prometa na području grada Osijeka. U studiji je opisano stanje postojećeg sustava gradskog prijevoza, identificirani najveći problemi te planiran budući razvoj gradskog prijevoza grada Osijeka kako bi se postigla viša razina održivosti (financijska, tehnološka i ekološka) javnog prijevoza kao komunalne djelatnosti. Poseban naglasak je stavljen na unaprjeđenje upravljanja i održavanja sustava javnog gradskog prijevoza u perspektivi povećanja učinkovitosti za krajnje korisnike.