A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Hrvatske

Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

27.195.181,61

EU bespovratna sredstva (HRK)

23.115.904,36

Datum sklapanja ugovora

20.03.2020

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projekt ”Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske“ obuhvaća ulaganje u unaprjeđenje sustava obilježavanja i nadzora vodnih putova, uzimajući u obzir postojeće stanje, te dostupna suvremena rješenja.

Obilježavanje se obavlja na sljedećim vodnim putovima:

  1. Na rijeci Dunav od km 1295,5 do km 1433,0
  2. Na rijeci Dravi od km 0,00 do km 198,6
  3. Na rijeci Savi od km 210,8 do km 594,0
  4. Na rijeci Kupi od km 0,00 do km 5,0
  5. Na rijeci Uni od km 0,00 do km 15,00

Poslovi obilježavanja plovnih putova (prema članku 33. Pravilnika) uključuju: postavljanje plovnih oznaka (obilježavanje, signalizaciju) za reguliranje plovidbe i sigurnosti plovidbe, zamjenu, obnavljanje i održavanje postojeće opreme za sigurnosti plovidbe, nadzor plovnih putova i kontrola sustava obilježavanja (npr. kontrola funkcionalnosti plovnih oznaka, lociranje plovnih oznaka u slučaju pomicanja, postavljanje dodatnih plovnih oznaka itd), uklanjanje plovnih oznaka prije pojave leda i visokih voda.


U okviru navedenog ulaganja izvršit će se nadogradnja postojećeg softvera kojem će se dodati mogućnost nadzora AtoN-a i nabavka novih plovnih oznaka (plutača) s ugrađenim navigacijskim sustavom i solarnim lampama (tzv. AIS AtoN – Aids to Navigation), te dio njih sa senzorima dubine. Postojeća dva broda za obilježavanje koji su stariji od 30 odnosno 50 godina potrebno je zamijeniti jer, osim što su pred istekom roka trajanja pa je zamjena nužna, svojim kapacitetima i operativnim performansama ne zadovoljavaju rastuće potrebe za obilascima plovnog puta i osiguranjem sigurne plovidbe.