A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Strateška dokumentacija razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.

Razvoj vodnih putova i luka unutarnjih voda Hrvatske

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

11.356.728,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

9.653.218,80

Datum sklapanja ugovora

06.10.2017

Završetak projekta

29.11.2022

Opis projekta

Projektom je planirana izrada Strategije razvitka riječnog prometa i vezane Strateške procjene na okoliš, Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda te pojedinačnih Masterplanova luka Vukovar, Osijek i Slavonski Brod.

Projekt bi trebao osigurati usklađenost strateških dokumenata sektora unutarnjih plovnih putova na svim razinama za razdoblje od 2018. do 2028. godine.