A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - DG

Rekonstrukcija i nadogradnja željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – Državna granica

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

2.129.525.453,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

1.810.096.635,00

Datum sklapanja ugovora

06.10.2016

Očekivani kraj projekta

31.12.2024

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračni video — 15.10.2021. 00:00:00

Opis projekta

Projektom je planirana rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 42,6 km.

Također je planirana izgradnja novog spojnog kolosijeka Drnje – Novo Drnje – Botovo, rekonstrukcija postojećeg kolodvora Koprivnica, rekonstrukcija kolodvora Mučna Reka s prenamjenom u stajalište, ukidanje postojećih kolodvora Drnje i Botovo te izgradnja novih kolodvorskih zgrada Lepavina i Novo Drnje, rekonstrukcija postojećih stajališta Majurec, Vojakovački-Kloštar, Carevdar i Sokolovac te izgradnja novog stajališta Peteranec, izgradnja parkirališta te pothodnika u stajalištima, ukidanje željezničko-cestovnih prijelaza i izvedba križanja s drugim prometnicama u dvije razine, izgradnja zidova za zaštitu od buke, rekonstrukcija i nadogradnja stabilnih postrojenja električne vuče, modernizacija elektrifikacijskog sustava, signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja, ugradnja ETCS-a razine 1 te zaštita i izmještanje komunalne i ostale infrastrukture. Rekonstrukcijom vodoravnih lukova, pružnih građevina i stabilnih postrojenja za električnu vuču omogućit će se postizanje nazivne projektirane brzine od 160 km/h na cijeloj dužini dionice. Također, u kolodvorima će se omogućiti prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 m, a u nekima i prijam interoperabilnih vlakova za prijevoz putnika duljine 400 m.

Ovim velikim projektom HŽ Infrastruktura nastavlja s modernizacijom Mediteranskoga koridora koji preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte, povezuje Pirenejski poluotok s mađarsko-ukrajinskom granicom, a time i s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T). Dio je to projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz od mađarske granice do Luke Rijeke.
Projektom se planira dogradnja drugoga kolosijeka i rekonstrukcija postojećega kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Omogućit će se brzina od 160 km/h, s ograničenjem od 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici budući da se tamo radi o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima. Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu uz iznimku poddionice Carevdar – Lepavine. Pri tome će se ukupna duljina dionice pruge Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom smanjiti sa 43,2 km na 42,6 km.


U sklopu projekta predviđeni su:
– rekonstrukcija 2 kolodvora: Lepavina i Koprivnica
– izgradnja novoga kolodvora Novo Drnje
– rekonstrukcija 4 stajališta: Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac
– izgradnja novog stajališta Peteranec i prenamjena postojećega kolodvora Mučna Reka u stajalište
– izgradnja 7 mostova, 1 galerije i 3 vijadukata od čega je jedan prijelaz za divlje životinje
– izgradnja 8 cestovnih nadvožnjaka, 3 cestovna podvožnjaka i 9 pothodnika
– izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge kako bi se omogućio pristup svim česticama čije će postojeće pristupe prekinuti izgradnja pruge
– radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima
– radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu.

Cilj projekta

Opći cilj projekta je povećati kapacitet željezničkog prometa, kvalitetu usluga i sigurnost na koridoru.

Projekt značajno doprinosi poboljšanju konkurentnosti željezničkog prometa i promicanju europske teritorijalne integracije, regionalne konkurentnosti i kohezije.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori