A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale

Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

69.857.603,15

EU bespovratna sredstva (HRK)

59.378.962,60

Datum sklapanja ugovora

26.05.2020

Završetak projekta

25.06.2024

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 27.09.2023. 12:00:00

Opis projekta

Projekt predviđa rekonstrukciju i proširenje cjelokupne Lapadske obale u duljini cca 840 m, uz uređenje parkirališnih i pješačkih površina te uređenje stajališta javnog gradskog prijevoza i izvođenje nove jednosmjerne biciklističke staze ukupne duljine oko 730 m. Početak zahvata je na raskrižju s Ulicom Nikole Tesle. Početak zahvata druge faze je od lučice Batala koja se nalazi na stacionaži prometnice cca 0+088,00. Kraj zahvata projekta rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale je na raskrižju s Ulicom Ivana pl. Zajca i Ulicom Miljenka Bratoša kod benzinske crpke.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori