A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

59.060.894,61

EU bespovratna sredstva (HRK)

50.201.760,41

Datum sklapanja ugovora

15.01.2021

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projekt uključuje izgradnju novog trajektnog pristana s priveznom obalom u duljini 110 m i rampom za ukrcaj i iskrcaj vozila, produljenje postojeće obale za trajekte od 54,48 m, uređenje kopnenih i operativnih prometnih površina, kao i cestovni spoj luke sa županijskom cestom Ž6230 (koja će biti u općoj uporabi i otvorena za sve korisnike bez naplate).

Cilj projekta

Izgradnjom novog trajektnog pristana osigurat će se uvjeti za sigurniji prihvat trajektnih i brzobrodskih plovila u luci Ubli što će pozitivno utjecati na povećanje sigurnosti prometovanja te na redovito održavanje pomorskog prometa. Produljenjem postojeće operativne obale povećat će se kapaciteti luke što će pozitivno utjecati na smanjenje zakrčenosti.