A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija luke za javni promet - Donje Čelo, otok Koločep

Rekonstrukcija luke za javni promet u naselju Donje Čelo, otok Koločep

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

29.943.717,83

EU bespovratna sredstva (HRK)

25.452.160,10

Datum sklapanja ugovora

26.05.2020

Završetak projekta

07.02.2023

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 20.06.2022. 00:00:00

Opis projekta

Projektom je planirano produženje i proširenje postojećeg pristanišnog gata na dužinu 56 m i širinu 11 m, njegovo opremanje, povećanje dubine gaza u luci na 4,8 m, uređenje obalne linije s vertikalnim obalnim zidom u dužini od 65,03 m, postavljanje i opremanje trajektne rampe, izgradnja operativnog platoa omeđenog vertikalnim betonskim zidom za iskrcaj ili ukrcaj putnika i vozila te prekrcaj robe u manje traktore površine cca. 475 m2 i ugradnja separatora za odvajanje ulja i masti za odvodnju s platoa i pristanišnog gata.

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori