A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija luke za javni promet - Donje Čelo, otok Koločep

Rekonstrukcija luke za javni promet u naselju Donje Čelo, otok Koločep

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

29.943.717,83

EU bespovratna sredstva (HRK)

25.452.160,10

Datum sklapanja ugovora

26.05.2020

Očekivani kraj projekta

25.12.2023

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 20.06.2022. 00:00:00

Opis projekta

Projektom je planirano produženje i proširenje postojećeg pristanišnog gata na dužinu 56 m i širinu 11 m, njegovo opremanje, povećanje dubine gaza u luci na 4,8 m, uređenje obalne linije s vertikalnim obalnim zidom u dužini od 65,03 m, postavljanje i opremanje trajektne rampe, izgradnja operativnog platoa omeđenog vertikalnim betonskim zidom za iskrcaj ili ukrcaj putnika i vozila te prekrcaj robe u manje traktore površine cca. 475 m2 i ugradnja separatora za odvajanje ulja i masti za odvodnju s platoa i pristanišnog gata.

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori