A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen

Rekonstrukcija trajektnog pristaništa Žigljen (Pag)

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

73.422.876,23

EU bespovratna sredstva (HRK)

62.409.444,80

Datum sklapanja ugovora

05.11.2019

Završetak projekta

05.04.2024

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 30.06.2023. 12:00:00

Opis projekta

Projektom su planirani radovi produljenja, odnosno dogradnje i rekonstrukcije obale 1, 2 i 3.

Provedbom projektnih aktivnosti će se na obali 1 osigurati vez za trajekt do dužine 120 m, produljiti će se obala 2 za 56,0 m, te će se proširiti ulaz u uvalu na obali 3, kako bi trajektima veće dužine bio osiguran i olakšan manevar. Zahvatom se omogućava pristajanje plovila pri lošijim vremenskim uvjetima izgradnjom nasipa koji će štititi obale od vjetra i valova, smanjuje potreba za manevriranjem na vezu i skraćuju trajanja manevra uplova i isplova te ispunjavaju uvjeti za noćenje plovila u trajektnom pristaništu na obali 3. Zaključno, projekt osigurava adekvatan privez i sigurnost linijske veze 355 Prizna-Žigljen.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori