A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6133, Pristupna cesta luci Soline, Trogir

Rekonstrukcija Ulice kardinala Alojzija Stepinca u Trogiru

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

14.109.573,35

EU bespovratna sredstva (HRK)

11.993.137,34

Datum sklapanja ugovora

01.11.2021

Očekivani kraj projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projekt obuhvaća unapređenje i poboljšanje postojeće cestovne infrastrukture Grada Trogira na Ulici kardinala Alojzija Stepinca, pri čemu će se obnoviti dionica ukupne duljine cca 660 m od raskrižja ŽC6133 i ŽC6134 (kod Starog mosta u Trogiru, s time da raskrižje nije predmet zahvata) do zapadne granice Grada Trogira.

Cilj projekta

Rekonstrukcijom pristupne ceste u Ul. kardinala Alojzija Stepinca doprinosi se boljoj prometnoj povezanosti otoka Drvenik Veli i Mali s kopnom, a prometnim rasterećenjem postojeće prometnice ostvarit će se kvalitetnija prometna povezanost na području grada Trogira i okolnih otoka.