A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6133, Pristupna cesta luci Soline, Trogir

Rekonstrukcija Ulice kardinala Alojzija Stepinca u Trogiru

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

14.109.573,35

EU bespovratna sredstva (HRK)

11.993.137,34

Datum sklapanja ugovora

01.11.2021

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projekt obuhvaća unapređenje i poboljšanje postojeće cestovne infrastrukture Grada Trogira na Ulici kardinala Alojzija Stepinca, pri čemu će se obnoviti dionica ukupne duljine cca 660 m od raskrižja ŽC6133 i ŽC6134 (kod Starog mosta u Trogiru, s time da raskrižje nije predmet zahvata) do zapadne granice Grada Trogira.

Cilj projekta

Rekonstrukcijom pristupne ceste u Ul. kardinala Alojzija Stepinca doprinosi se boljoj prometnoj povezanosti otoka Drvenik Veli i Mali s kopnom, a prometnim rasterećenjem postojeće prometnice ostvarit će se kvalitetnija prometna povezanost na području grada Trogira i okolnih otoka.