A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6161, poddionica faze 3 – Supetar Pučišća

Rekonstrukcija zavoja Punta Barakadela te Vela i Mala Lučica na ŽC 6161 na otoku Braču

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

7.580.943,86

EU bespovratna sredstva (HRK)

6.443.802,24

Datum sklapanja ugovora

01.09.2020

Završetak projekta

19.04.2024

Opis projekta

Ovim zahvatom će se rekonstruirati dio postojeće županijske prometnice ŽC 6161, duljine 688 metara, i to na poddionicama Vela i Mala Lučica od km 2+240,00 m do km 2+800,00 m u ukupnoj dužini od 560 m, te Punta Barakadela od km 3+393,00 m do km 3+521,00 u ukupnoj dužini od 128,00 m.

Projekt je dio treće faze projekta rekonstrukcije i izgradnje ceste Supetar – Pučišća – Povlja – Sumartin u tri faze: izgradnja prve dionice Pučišća – Povlja od 4.825 m, izgradnja druge dionice Pučišća – Povlja 10.400 m te rekonstrukcija postojećih prometnica ŽC6161 (Supetar-Pučišća) i  ŽC6194 (Povlja-Selca) duljine 31.640 m.

Cilj projekta

Cilj projekta je poboljšanje prometne povezanosti naselja i razine sigurnosti cestovnog prometa na otoku Braču.