A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Analiza izvedivosti na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena - Vrbovec 2 - Bjelovar - Virovitica - granica Republike Mađarske

Ulaganje u regionalnu cestovnu integraciju

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

1.098.470,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

933.699,50

Datum sklapanja ugovora

28.07.2017

Završetak projekta

18.03.2019

Opis projekta

Projektom je izrađena projektna dokumentacija u kojoj je analizirana isplativost te su ispitana najpovoljnija tehnička rješenja s ciljem odabira najpovoljnije varijante za poboljšanje cestovne infrastrukture na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena – Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – granica Republike Mađarske.

Prometni pravac/cesta Čvor Sveta Helena – Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske) sastavni je dio cestovnog smjera koji povezuje Podravinu sa Zagrebom te kao takva predstavlja bitan strateški interes za sveukupni razvoj središnje Hrvatske.