A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Unaprjeđenje infrastrukture u Luci Rijeka – Zagrebačka obala (POR2CORE-ZCT)

Unaprjeđenje infrastrukture u Luci Rijeka

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

236.903.443,10

EU bespovratna sredstva (HRK)

201.367.920,00

Datum sklapanja ugovora

18.11.2016

Završetak projekta

30.09.2022

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračni video — 02.10.2021. 12:00:00

Opis projekta

Projektom je planirana rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka kako bi bio komplementaran sa novim kontejnerskim terminalom na Zagrebačkoj obali na području lučkog bazena Rijeka i omogućavao prihvat dužih vlakova.

Radovi na teretnom dijelu željezničko kolodvora obuhvaćaju rekonstrukciju i produljenje 12 kolosijeka i izvlačnjaka, izradu kabelske kanalizacije te ugradnju telekomunikacijskih kabela, kabela napajanja i rasvjete, radove na kontaktnoj mreži te rekonstrukciju donjeg ustroja u cilju poboljšanja nosivosti i odvodnje. Nadalje, projektom je planirana izrada priključka kolosiječnih postrojenja i izgradnja kabelske kanalizacije u području spoja rekonstruiranih kolosijeka teretnog kolodvora i terminala na postojeće stanje, izgradnja novog kontejnerskog željezničkog terminala pokraj postojećeg te izgradnja 4 kolosijeka i 2 kolosijeka za portalne dizalice na novom kontejnerskom terminalu.

Projekt “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište” (POR2CORE-ZCT)“ zajednički je projekt Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture. Cilj mu je doprinijeti rastu luke Rijeka kao jedne od core (osnovnih) luka na Mediteranskom koridoru kroz osiguranje učinkovitosti, održivosti i multimodalnosti teretnog prometa. Specifični cilj je eliminirati postojeće usko grlo i prilagoditi željezničku infrastrukturu u kolodvoru Rijeka kako bi se ona mogla nositi s povećanjem prijevozne potražnje u luci Rijeka.
Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište planira se u tri etape:

1. Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka obuhvaća rekonstrukciju i produljenje 12 kolosijeka i izvlačnjaka, izradu kabelske kanalizacije te ugradnju telekomunikacijskih kabela, kabela napajanja i rasvjete kao i radove na kontaktnoj mreži, a također i radove na donjem ustroju u cilju poboljšanja nosivosti i odvodnje podloge (investitor HŽ Infrastruktura).
2. Izrada priključka kolosiječnih postrojenja i izgradnja kabelske kanalizacije u području spoja rekonstruiranih kolosijeka teretnog kolodvora Rijeka i terminala na postojeće stanje (investitor Lučka uprava Rijeka).
3. Izgradnja četiri kolosijeka duljine 400 m na novom dijelu kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu te dva kolosijeka za portalne dizalice (investitor Lučka uprava Rijeka).

Početni radovi izvode se na području etape I. Za početak će se izvršiti lociranje i označavanje podzemnih instalacija, uklanjanje betonskih i asfaltnih površina, skidanje kolosijeka i demontiranje skretnica, demontaža voznog voda kontaktne mreže, demontaža stupova kontaktne mreže te razbijanje i uklanjanje temelja kontaktne mreže.
Dovršetkom radova i puštanjem novih dijelova terminala u promet teretni kolodvor povećat će ukrcajni i iskrcajni kapacitet željeznicom na 360.000 TEU godišnje, što je oko 60 posto tereta od ukupno planiranih 600.000 TEU.

Cilj projekta

Glavni cilj unapređenja lučke infrastrukture je podržati rast luke Rijeka kao važnog dijela sjevernojadranskog ulaza u Europu, kako bi je učinio učinkovitom, održivom i multimodalnom ulaznom i izlaznom točkom za prijevoz tereta.

Projekt “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište” (POR2CORE-ZCT)“ zajednički je projekt Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture. Cilj mu je doprinijeti rastu luke Rijeka kao jedne od core (osnovnih) luka na Mediteranskom koridoru kroz osiguranje učinkovitosti, održivosti i multimodalnosti teretnog prometa. Specifični cilj je eliminirati postojeće usko grlo i prilagoditi željezničku infrastrukturu u kolodvoru Rijeka kako bi se ona mogla nositi s povećanjem prijevozne potražnje u luci Rijeka.
Dovršetkom radova i puštanjem novih dijelova terminala u promet teretni kolodvor povećat će ukrcajni i iskrcajni kapacitet željeznicom na 360.000 TEU godišnje, što je oko 60 posto tereta od ukupno planiranih 600.000 TEU.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori