A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Konvergencija DSNA i COOPANS ATM sustava faza 1B (CODACAS 1B)

Uspostava osnove za zajedničku jezgru sustava za ATM

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

664.620,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

564.930,00

Datum sklapanja ugovora

13.10.2016

Završetak projekta

30.06.2018

Opis projekta

Projektom je uspostavljena osnova za zajedničku jezgru ATM sustava.

Zajedničku jezgru ATM sustava (eng. Air traffic management – ATM) koriste DSNA (fra. La direction des services de la navigation aérienne – DSNA) te svi dionici uključeni u COOPANS suradnju (eng. COOPeration between ANS providers – COOPANS; eng. Air navigation service – ANS) pod nazivom CODACAS Coflight centralna zajednička jezgra (eng. Convergence Of DSNA and COOPANS ATM Systems Coflight Centered Common Core – CODACAS C5).

Program CODACAS pokrenut je od strane DSNA i COOPANS s ciljem osiguranja da se do 2020. godine usklade njihovi ATM sustavi. Projektne aktivnosti uključivale se definiranje zajedničke jezgre, procjenu tehničkih, operativnih i financijskih potreba te planiranje nabave i integracije u postojeće ATM sustave. Projekt se koordinirano provodio u Hrvatskoj i Francuskoj.