A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Primjena SESAR Programa razvoja 2016 - Cluster 2 Kohezijski dio

Zajednički pilot-projekt u kohezijskim zemljama članicama

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

41.081.437,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

34.919.137,50

Datum sklapanja ugovora

07.11.2017

Završetak projekta

31.12.2021

Opis projekta

Projektom je planirana provedba aktivnosti u svrhu modernizacije 2 od postojećih 6 funkcionalnosti za upravljanja europskim zračnim prometom (eng. Air traffic management – ATM) koje moraju primijeniti sve države članice EU (3. Fleksibilna uporaba zračnog prostora i slobodnih ruta i 5. Početni sustav za upravljanje informacijama).

Projekt doprinosi razvoju SESAR-a (eng. Single European Sky ATM Research – SESAR) i usmjeren je na olakšavanje koordinirane implementacije skupine (eng. cluster) od 6 projekata koji se provode u Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Sloveniji.