A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Implementacija SESAR Programa 2015 - Cluster 3

Zajednički pilot-projekt u kohezijskim zemljama članicama

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

74.827.771,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

63.603.322,50

Datum sklapanja ugovora

18.11.2016

Završetak projekta

31.12.2021

Opis projekta

Projektom su planirane aktivnosti koje će doprinijeti implementaciji SESAR-a (eng. Single European Sky ATM Research – SESAR; Air traffic management – ATM), a usmjerene su na olakšavanje koordinirane i sinkronizirane implementacije skupine (eng. cluster) od 24 projekta u kohezijskim zemljama članicama.

Spomenuti projekti u skladu su sa zajedničkim pilot projektom definiranim u Uredbi (EU) broj 716/2014. Implementacijom SESARA-a trebala bi se poboljšati učinkovitost europskog ATM sustava kako bi isti omogućavao više letova na sigurniji i jeftiniji način, uz istovremeno smanjenje utjecaja na okoliš i na taj način doprinio ispunjenju ciljeva Jedinstvenog europskog neba (eng. Single European Sky – SES).