A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dogradnja luke Baška

Dogradnja luke Baška (Krk)

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

39.709.975,94

EU bespovratna sredstva (HRK)

33.753.479,55

Datum sklapanja ugovora

09.09.2019

Završetak projekta

08.12.2023

Opis projekta

Projektom je predviđena dogradnja primarnog lukobrana Vela riva (faza 1) za 50,55 m mjereno s vanjske strane, te produženje sekundarnog lukobrana Mala riva (faza 2) za 105,00 m mjereno s vanjske strane.

Oba lukobrana će služiti za prihvat linijskih putničkih brodova ovisno o stanju vjetra. Nakon dogradnje luke, infrastruktura će biti primjerena plovilu koji će prometovati na liniji Baška-Lopar-Baška. Provedba projektnih aktivnosti osigurat će nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška, omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove, osigurati preduvjete za razvoj linijskog prometa, omogućiti kvalitetnije povezivanje stanovništva otoka Raba s kopnom preko luke Baška te podignuti razinu usluge za korisnike javnih brodskih linija.