A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Plovni put Dunav /2

FAIRway Danube projekt /2

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

17.345.197,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

14.743.417,50

Datum sklapanja ugovora

12.11.2015

Završetak projekta

31.12.2021

Opis projekta

Projektom je planirana prva faza koordinirane provedbe programa “Master plan za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka“, koji je dio radnog plana TEN-T koridora Rajna-Dunav.

Navedeni dokument opisuje usklađene inicijative za rješavanje uskih grla duž TEN-T koridora Rajna-Dunav osnovne mreže, a izrađen je zajedničkom suradnjom svih podunavskih zemalja. Projekt uključuje sljedeće aktivnosti: redovito ažuriranje nacionalnih akcijskih planova, nabava opreme za hidrološke usluge (vodomjerne stanice, plovila za snimanje i obilježavanje plovnog puta), nabava sustava za upravljanje vodnim putovima, uspostava sustava usklađene prognoze vodostaja, provedba pilot aktivnosti i ocjenjivanje njihovih rezultata te priprema dokumentacije za provedbu budućih odabranih mjera koje će doprinijeti provedbi master plana.