A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Implementacija SESAR Programa 2015 - Cluster 2

Zajednički pilot-projekt u kohezijskim zemljama članicama

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

15.510,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

7.755,00

Datum sklapanja ugovora

16.02.2016

Završetak projekta

31.12.2021

Opis projekta

Akcija doprinosi uvođenju SESAR-a i ima za cilj olakšavanje koordinirane i sinkronizirane primjene skupine od 60 provedbenih projekata (IP-ova) u državama članicama EU. Ti su IP-ovi usklađeni sa Zajedničkim pilot projektima (PCP), na način na koji su definirani Uredbom 716/2014, i očekuje se da će postići poboljšanje u pogledu performansi upravljanja zračnim prometom.

Akcija uključuje provedbene projekte u pet od šest funkcija upravljanja zračnim prometom opisanih u Zajedničkim pilot projektima:

  • AF1 Prošireno upravljanje dolascima (AMAN) i navigacija temeljena na performansama (PBN) u vrlo prometnim završnim kontroliranim oblastima (TMA)
  • AF2 Integracija zračnih luka i protok
  • AF3 Fleksibilno upravljanje zračnim prostorom i slobodne rute
  • AF4 Zajedničko upravljanje mrežom
  • AF5 Početno upravljanje informacijama iz cijelog sustava (SWIM)