A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nadogradnja infrastrukture i razvoj terminala i pratećih objekata u luci Slavonski Brod

Izgradnja i unapređenje infrastrukture u luci Slavonski Brod

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

87.580.297,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

49.693.057,50

Datum sklapanja ugovora

25.10.2017

Završetak projekta

31.05.2021

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračne snimke — 01.10.2020. 12:20:00

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja vertikalne obale i dva pristaništa za prekrcaj i manipulaciju generalnih tereta (vez broj 4 i 5) sa manipulativnim platoom i pripadajućom infrastrukturom.

Planirana je i izgradnja RO-LA terminala (eng. Rolling Highway; njem. Rollende Landstrasse) predviđenog za prekrcaj kamiona na niskopodne vagone koji se dalje transportiraju željeznicom na potrebno odredište sa parkiralištem za dopremu/otpremu kamiona, izgradnja kontejnerskog terminala predviđenog za utovar/istovar kontejnerskog tereta pomoću kontejnerskog mosta sa objektom za vaganje teretnih motornih vozila, nadogradnja cestovne mreže, ugradnja hidrantske mreže za protupožarnu zaštitu cijelog operativnog dijela lučkog područja te ugradnja elektrovoda s vanjskom rasvjetom za opskrbu električnom energijom.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori