A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja mosta kopno - otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama - 2. projektna faza

Izgradnja mosta kopno – otok Čiovo (Trogir)

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

117.719.199,21

EU bespovratna sredstva (HRK)

100.061.319,33

Datum sklapanja ugovora

11.06.2018

Završetak projekta

31.07.2020

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračni video - Mosta kopno - otok Čiovo u Trogiru — 23.04.2021. 10:47:45

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnje novog mosta kopno – otok Čiovo, spojnih cesta na postojeću cestovnu mrežu, te rekonstrukcija postojećih cesta.

Ukupna duljina mosta je 552,1 m, a širina 12 m (kolnik 7,5 m i pješačke staze 2×2,25 m). Ukupna duljina pristupnih cesta je cca 3,5 km. Također, radovi rekonstrukcije izvest će se na cca 10 km postojećih cesta. Izgradnjom mosta i pristupnih cesta trebala bi se smanjiti prometna zagušenost na području Grada Trogira, otoka Čiova i aglomeracije Split, ubrzati prometni tokovi, omogućiti bolja povezanost otoka Čiova s kopnom, povećati sigurnost prometa te smanjiti emisija stakleničkih plinova i njihov negativni utjecaj na povijesnu jezgru Trogira.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotogaleriju projekta.

Zatvori