A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica- Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima

Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica (Vinkovci)

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

78.468.769,67

EU bespovratna sredstva (HRK)

66.698.454,22

Datum sklapanja ugovora

20.07.2018

Završetak projekta

20.05.2024

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja nadvožnjaka koji povezuje Dugu i Borinačku ulicu ukupne duljine 500 m, rekonstrukcija prilaznih prometnica duljine 4,176 km, izgradnja autobusnih stajališta te izgradnja biciklističke i pješačke staze uz prilaznu prometnicu i u okviru nadvožnjaka duljine 2,99 km.

Provedbom projekta uklonit će se usko grlo na postojećim prilaznim cestama i tako smanjiti vrijeme putovanja prema središtu grada, smanjiti udio putovanja automobilom u korist javnog gradskog prijevoza i putovanja biciklom te povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

Grad Vinkovci će provedbom projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“ povezivati sve dijelova grada Vinkovaca te promicati putovanja koja povezuju različite modove (automobili, autobusi, bicikli, pješački) prijevoza u jednu cjelinu. Projektnim aktivnostima planira se ukloniti usko grlo kroz izgradnju nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica ukupne dužine trase 500 metara, modernizaciju prilazne prometnice ukupne dužine 4,176 m, izgradnju biciklističke staze i pješačke staze uz prilaznu prometnicu i u sklopu nadvožnjaka ukupne dužine svake 2,99 km.
Cilj projekta je rješavanje uskih grla na postojećim prilaznim cestama prema središtu grada Vinkovaca, smanjenje udjela putovanja automobilom u korist javnog gradskog prijevoza i biciklista i smanjenje vremena putovanja izgradnjom nadvožnjaka i prilazne prometnice na predmetnoj lokaciji.


Projektom će se stvoriti omogućiti povezivanje više vrsta prometa i to biciklističkog, javnog gradskog prijevoza, cestovnog , pješačkog i teretnog. Provedba svih projektnih aktivnosti je u skladu s provedbom ostalih projekata na predmetnoj lokaciji, a koji se odnose na povećanje korištenja javnog gradskog autobusnog prijevoza modernizacijom prijevoznog parka gradskog javnog prijevoznika, poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture u Vinkovcima kroz izgradnju kanalizacijske mreže, te povećanje udjela biciklističkog prometa u gradu Vinkovcima projektiranjem i izgradnjom biciklističkih staza na području grada. Nakon provedbe aktivnosti izgradnje nadvožnjaka i prilazne prometne, Grad Vinkovci ima namjeru izmijeniti rute autobusne linije javnog gradskog autobusnog prijevoza kojom će pridonijeti povećanju putnika javnog gradskog prijevoza zbog značajnog smanjenja vremena trajanja putovanja.

Cilj projekta

Cilj projekta je izgraditi nadvožnjak Duga ulica – Borinačka ulica sa prilaznom prometnicom u gradu Vinkovci.

Svrha projekta je poboljšati javni gradski prijevoz, omogućiti bolju povezanost naselja unutar gradskog područja uklanjanjem uskog grla koje sprečava razvoj i funkcioniranje sustava gradskog javnog prijevoza čime će se omogućiti lakše i sigurnije obavljanje svakodnevnih poslova lokalnog stanovništva.
Projekt je prepoznat kao bitan za ostvarivanje zadanih ciljeva Master plana grada Vinkovaca za promet u cilju unapređenja infrastrukture javnog putničkog prometa jer obuhvaća izgradnju i modernizaciju nužne prometne infrastrukture radi povezivanja urbanih dijelova grada s prigradskih naseljima. Također, projekt doprinosi povećanju sigurnosti jer sadrži u sebi sve elemente održivog razvitka prometnog sustava u cilju ostvarivanja glavne zadaće – osiguranja sigurnog sustava spremnog za korištenje svim dobnim skupinama stanovništva. Projekt izgradnje nadvožnjaka i prilazne prometnice izravno doprinosi Strateškom cilju CI1 – Unapređenje infrastrukture javnog putničkog prometa kroz izgradnju novih stajališta koja su prilagođena osobama s posebnim potrebama. Provedba projekta doprinosi ostvarenju specifičnog cilja CI1-M2 – Izgradnja i modernizacija željezničke i cestovne infrastrukture koja služi za odvijanje javnog prijevoza putnika i tereta jer izgrađuje cestovnu infrastrukturu u funkciji povezivanja ruralnih dijelova s urbanim sredinama javnim prijevozom, te ostvaruje zadane ciljeve pružanja bolje usluge građanima, povećanju sigurnosti prometnog sustava, boljoj povezanosti svih gradskih područja, povećanju mobilnosti građana i smanjenju prometnih gužvi na prepoznatih uskih grla na području grada.


Realizacijom predloženog projekta tj. izgradnjom nadvožnjaka te prilazne prometnice omogućit će se preusmjeravanje lokalnog prometa na moderniziranu prometnicu i novi pružni prijelaz čime bi se znatno smanjila dužina putovanja do središta grada za putovanja novoizgrađenom infrastrukturom te istovremeno smanjila frekvencija vozila na trenutno postojećim prometnicama prema središtu grada. Istovremeno povećat će se udio putovanja javnim gradskim prijevozom te broj biciklista i pješaka čime će projekt izravno doprinijeti smanjenju emisije CO2 plinova i smanjenju onečišćenja okoliša. Pridonosi se modalnoj raspodjeli putovanja prema aktivnim putovanjima i javnom gradskom prijevozu.